სასარგებლო ბმულები

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო — USAID Georgia https://www.usaid.gov/georgia

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო http://www.economy.ge

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო http://www.techpark.ge/

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია http://gnta.ge

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო http://www.moa.gov.ge/

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო www.apma.ge

აწარმოე საქართველოში http://enterprisegeorgia.gov.ge/

მეწარმეობის განვითარების სააგენტო http://enterprisegeorgia.gov.ge

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო http://acda.gov.ge/

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია http://lma.gov.ge/index.php?lang=ka

საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტო http://nfa.gov.ge/ge/

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი http://srca.gov.ge/

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური http://www.geostat.ge

FAOSTAT http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

აგროპორტალი აგროკავკასია http://agrokavkaz.ge/

აგრო გამოფენა თურქეთში TUYAP – http://tuyap.com.tr/en/

საქართველოში ისრაელის საელჩო/MASHAV http://embassies.gov.il/tbilisi-ge/Pages/default.aspx

USAID-ის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი –REAP www.reap.ge

ENPARD – www.enpard.ge

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო www.mrdi.gov.ge

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი www.mdf.org.ge

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო http://mes.gov.ge/

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო http://msy.gov.ge/

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი http://fondi.gov.ge/

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი http://cync.ge/ka/

საქართველოს სკაუტური მოძრაობის ორგანიზაცია http://scout.ge/

PH International Georgia http://www.ph-int.org/

World Vision International Georgia http://www.wvi.org/georgia

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო http://www.mra.gov.ge

დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო http://livelihood.gov.ge

საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაცია (GLA) http://www.gla.ge

Key Management Solutions (KMS) www.kmsgeorgia.com| www.kmsgeorgia.ge

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია http://www.gfa.org.ge/

რეგიონული განვითარების ასოციაცია www.rda.org.ge

სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსათვის http://rdfg.ge

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ http://www.chca.org.ge

საქართველოს სპორტის ახალი ამბები| (GLOBALSPORT) https://globalsport.ge/